:: Bekijk hier het !mpuls nieuws ::

 

1094970_541838482552079_39853375_n

……………………………………………………………………..

 

We hebben een geslaagde constructieve en informatie avond achter de rug in het casino van Koksijde. Inwoners betrekken is de sleutel!

Dank aan ons raadslid Dewulf die de voortrekker is in dit dossier en hier al veel energie in heeft gestoken.

Dank aan alle aanwezigen van Koksijde en Veurne.

Dank aan onze voorzitter Tom Van Rompaye om het geheel aan elkaar te praten en dank aan de heer Vanhecke om het alternatief van de excui city te komen voorstellen.

Duidelijk is dat de bevolking geen tram wil.
Je hebt nog tijd tot 1 november om je ongenoegen over te brengen bij De Lijn.

531838_545933722142555_1864332156_n

 

……………………………………………………………………..

 

Geachte redactie van het Nieuwsblad,

Wij zijn journalisten dankbaar voor de informatiestroom, maar we staan erop met !mpuls Koksijde dat deze correct is.

Bij deze recht van antwoord op het artikel onderaan deze rechtzetting:

Elwin Van Herck is geen sp.a-woordvoerder. Hij is de fractievoorzitter van !mpuls en in hart en nieren lid van de onafhankelijke partij !mpuls Koksijde.

Laat ons hopen dat we daar voor eens en voor altijd duidelijk in zijn. Elwin houdt van zijn partij, zijn voorzitter, alle leden en het bestuur. !mpuls Koksijde is een partij, net als sp.a-Koksijde dat ook is. Elwin Van Herck heeft daar vele vrienden net als in andere politieke strekkingen. We hebben onze eigen standpunten en onze eigenheid. En die wordt gesmaakt bij de Koksijdenaar.

We zitten samen in de fractie en we hebben een goede verstandhouding om een goede constructieve oppositie te voeren, maar het zijn dus twee verschillende partijen.

Er staat in het artikel dat de vader Daniel Van Herck toen schepen van sport was. Dat was zo niet. Hij was schepen van jeugd.

Elwin Van Herck heeft gezegd dat het skatepark inderdaad een goede zaak is voor de jeugd, maar dat dit maar een begin is. Op dit moment is het nog het ‘enige’ kloppende hart met vers bloed in Koksijde. Het standpunt van onze partij is dat er nog veel werk aan de winkel is!

Bedankt om het nodige te doen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130604_00610758

 

 

……………………………………………………………………..

 

 

Belegering van de Westhoek

Defensie houdt van 27 tot 31 mei 2013 een grootschalige evacuatieoefening in het fictieve landje Baltonia. Dit jaar dient de Westhoek als oefendecor, net als Chimay en Florennes.

Gedurende vijf dagen zullen zo’n duizend militairen deelnemen aan de fictieve evacuatie. “Doordat er 250 vrijwillige burgers een figurantenrol vervullen als expat, is de oefening nog realistischer”.
Ook de samenwerking met de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken speelt een belangrijke rol.

Tijdens de evacuatieoefening zal Het Bataljon 12/13 Linie uit Spa het voortouw nemen. Maar ook de Special Forces Group en de Medische en Luchtcomponent dragen hun steentje bij.

……………………………………………………………………..

 

In het hol van de leeuw smaakt de overwinning zoet

!mpuls wint de Koningskwis van Jong-VLD op 24 mei 2013. Van 25 teams was !mpuls het sterkte team met voorzitter Tom Van Rompaey, Mario Leyre, Jan Vanderstichelen en ons gemeenteraadslid Elwin Van Herck. Proficiat voor de puike organisatie. Meer van dattum!

969425_478912718844656_354143009_n

……………………………………………………………………..

 

 Wel verdwaalbandjes aan de kust deze zomer

Gisteren was er een bijkomende vraag aangaande de verdwaalpalen op het strand, in de gemeenteraad van Koksijde dd. 21/05/2013.
Na het algemeen standpunt van het IKWV in de raad van bestuur (waar ook raadslid Elwin Van Herck in zetelt) werd gekozen om niet in te gaan op de vraag van betaling voor verdwaalpalen.
Net als andere gemeentes vraagt raadslid Van Herck en zijn fractie hier niet op in te gaan en geen 400 euro te betalen voor verdwaalpalen die eigenlijk gratis moeten geplaatst worden volgens de concessie overeenkomst.
Raadslid Van Herck hamert vooral op de uniformiteit. ‘De reddingsdienst aan onze Belgische kust is nog steeds een van de meest moderne en progressieve van Europa.
Het is vooral een verstandige beslissing van de IKWV in samenspraak met Westtoer om de bekende verdwaalbandjes in eigen beheer te doen. De nieuwe armbandjes zien er trouwens zeer goed uit’ bevestigt Van Herck.

Het zijn vooral de strandredders die hun diensten en nut bewijzen bij verdwaalde kindjes, alsook de verdwaalbandjes.
De verdwaalbandjes zijn voorzien van een strook waarop de naam, de zone en het telefoonnummer geschreven staan. Dit alles is steeds te verkrijgen via de hulpposten en via de strandredders.
‘Geen strand met bewaakte zones dat zo veilig is als dat van ons.’ Raadslid Van Herck bevestigt dit na 17 jaar dienst gedaan te hebben als strandredder. ‘De mensen die nu bezig zijn met de zaak zijn echt allemaal mensen met expertise en kennis terzake’, zegt Elwin Van Herck.
‘Het is mijn taak als gemeenteraadslid en vanuit onze fractie om de gemeente te behoeden voor extra kosten die niet nodig zijn. Ik heb daar mijn verantwoordelijkheid genomen in onze laatste gemeenteraad.’

……………………………………………………………………..

 

Het nieuwe speelplein in de Kerkstraat

We zijn nog steeds blij dat er gehoor is naar ons bewonersplatform van !mpuls Koksijde. Na onze melding werd er werk gemaakt van het veel te hoge gras en het onkruid dat er heer en meester was. Ongepast voor een zone waar kinderen moeten vertoeven.

We zijn absoluut voorstander van meer speelzones en meer speelpleinen in Koksijde (als de meerderheid natuurlijk ook Koksijde toegankelijker zal maken voor jonge gezinnen met kinderen). Maar we hebben nog steeds onze bedenkingen bij de locatie. Een zone net achter het containerpark waar er nota bene zeer weinig sociale controle is en constant auto’s afrijden als ze gaan lossen zijn.

We zijn ervan overtuigd dat de eerste plannen veel beter zouden geweest zijn. Een rustige veilige omgeving in het centrum van een woonkern in de Kerkstraat. Geen idee waarom de gemeente daar plots een andere bestemming heeft aangeduid?

 

Hebben jullie nog zaken te melden aan het bewonersplatform? Stuur ons een mailtje naar info@impulskoksijde.be

 

……………………………………………………………………..

 

Valpreventie

Op initiatief van onze !mpulser Anne Dupont organiseerde het KEI, in samenwerking met de Seniorenadviesraad en het Sociaal Huis koksijde, een infonamiddag rond ‘Valpreventie’ voor de inwoners van Koksijde.
Aan de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers mogen we besluiten dat het een geslaagde en leerrijke namiddag was.

image001

 

……………………………………………………………………..

 

Een laat en duur Valentijnscadeau

Wij hebben alvast onze bedenkingen bij het kostenplaatje die de meerderheid wil maken voor die opgravingen van de potvis Valentijn.
Vooronderzoek 8000 euro????
Effectieve raming van kosten opgraving 15.000 incl BTW????
Dit zijn enkel opgravingskosten. Wat kost zoiets om op te zetten? Transportkosten???

Zouden we niet eerst eens op vraag van het bewonersplatform het nieuwe speelplein in de Kerkstraat aan het containerpark opsmukken? Het gras staat er wel zeer hoog voor spelende kinderen. Als daar maar geen ongelukken van komen!

Laat Valentijn maar verder rusten wat ons betreft.

Klik hier voor artikel

 

……………………………………………………………………..

 

Hebben wij goede fietspaden in Koksijde? Zijn we zo’n fietsvriendelijke gemeente?

Klik hier voor onderzoek en artikel

 

……………………………………………………………………..

Straffe cijfers in Koksijde. En deze blijven in 2013 stijgen voor onze ‘rijke gemeente’.
Ook het beroep op de voedselbank blijft stijgen.
Kom dus aub niet met de uitleg dat we beter doen dan andere kustgemeentes. Iedere leefloner is er een teveel voor alle duidelijkheid!

Koksijde
Gemiddeld aantal mensen dat per maand een leefloon ontving in 2012: 38 (1.72 op 1000 inwoners)

Totaal aantal leefloners in 2011: 84 (3.80 op 1000 inwoners)

Bekijk het volledige artikel (bron: Nieuwsblad).

Klik hier

 

……………………………………………………………………..

 

*** Heraanleg Zeelaan, hoofdstuk ’6 maand later en nog steeds geen fase 1 volbracht’ ***

klik hier voor het artikel

 

……………………………………………………………………..

 

*** Digitale persknipsels over de burgemeester van Koksijde ***

Was je de laatste weken in het buitenland? We zetten de artikels even op een rijtje zodat iedereen kan volgen.

13/04/13 La Libre
 
11/04/13 Nieuwsblad 
 
04/04/13 Nieuwsblad
 
30/03/13 La Libre 

 

Wat is hier van aan?

In de tweede gemeenteraad van deden we hieromtrent een tussenkomst over dat GRUP waarin werd gemeld dat men vanuit de meerderheid verder zou handelen in diezelfde geest met dezelfde filosofie. Ter introductie het stukje uit de gemeenteraad: http://youtu.be/ml5ALhdJt8g

Tijd voor reflectie beste meerderheid.

……………………………………………………………………..

 

*** Eerste boerenmarkt Oostduinkerke ***

Vandaag startschot van de boerenmarkt in Oostduinkerke. Niet meteen een stormloop, maar wel een prima initiatief.

Alle begin is moeilijk.
Misschien nog wat meer kraampjes en misschien ook wat ‘Fair trade’? We denken maar even luidop…

……………………………………………………………………..

 

*** Nieuwe melding bewonersplatform *** 

De week bereikte ons weer een nieuwe melding op ons !mpuls bewonersplatform.

De vraag is om de putten te herstellen op het fiets- en voetpad langs de Polderstraat, tussen de Alice Nahonsquare en de André Geryllaan.

Onze melding werd reeds overgemaakt aan de gemeente Koksijde.

fotovierkant

 

 

……………………………………………………………………..

 

*** Ben je handelaar in Koksijde? ***
Dit bericht kregen we vandaag van de ‘Cel lokale economie’.

Planning werken Zeelaan fase 3

De gemeente is gestart met de opmaak van de planning voor de volgende fase van de herinrichting van de Zeelaan. De bedoeling is dat het resterende deel (tussen Jorisstraat en rondpunt fontein), samen met de Boulognestraat en Kursaallaan (tussen Vlaanderenstraat en Zeelaan) in één en dezelfde aanbesteding wordt uitgevoerd. Uiteraard zal er sprake zijn van deelfases. Na overleg met ondermeer de nutsmaatschappijen en een afvaardiging van de handelaarsbond Hartje Koksijde is volgende fasering uitgewerkt:

Fase 3a:
Zeelaan tussen Jorisstraat en Kursaallaan (uitgezonderd kruispunt met Kursaallaan) + Boulognestraat:
start nutsmaatschappijen na nieuwjaar 2014
1 maart tot zomer 2014: herinrichting bovenbouw
Kursaallaan
Nutsmaatschapijen werken ook voor de zomer in de voetpaden

Fase 3b:
Start op 15/09/2014 in de Kursaallaan met herinrichting van de bovenbouw + rioleringswerken
Start op 15/09/2014 in de Zeelaan tussen Kursaallaan en rondpunt fontein door de nutsmaatschappijen in de voetpaden (doorgaand verkeer blijft mogelijk)
Werken herinrichting bovenbouw gaan verder vanuit Kursaallaan richting Zeelaan tot aan rondpunt fontein: streefdatum einde der werken Pasen 2015.
Bovenstaande planning is uiteraard onder voorbehoud van het weer. Naar aanleiding van de werken wordt ook de bestaande openbare verlichting vervangen: de gevelarmaturen worden vervangen en er komen nieuwe sierarmaturen. Met de opmaak van de plannen zelf wordt gewacht tot na de herinrichting van fase 2, die zal geëvalueerd worden.

Vergeet ook niet dat onder bepaalde voorwaarden u in aanmerking kan komen voor diverse steunmaatregelen.
Meer info over deze steunmaatregelen.

Activiteiten in plexi-standaard

Sinds jaren krijgt een groot aantal handelaars een plexi-standaard voor de aankondiging van de dagelijkse evenementen. Inmiddels zijn er al veel nieuwe zaken die nog niet op de hoogte zijn van dit initiatief.

Vandaar deze oproep naar de handelaars toe: Wie graag zo’n gratis plexi-standaard zou hebben om in de zaak te zetten, mag die komen halen in het Toerismekantoor in Koksijde-Bad in het gemeentehuis, Zeelaan 303.

Wij vragen dan ook om daar uw gegevens achter te laten zodat wij maandelijks de activiteiten kunnen opsturen. Bedankt voor de medewerking!

Het Toerismekantoor is elke dag open van 10 tot 12u en van 14 tot 16u45. Vanaf 1 april tot eind september is het kantoor open van 9 tot 12 u en van 13u30 tot 17u30. Voor meer info kunt u telefonisch terecht bij deze dienst op T 058 51 29 10.

……………………………………………………………………..

 

*** Extra vragen van !mpuls op de gemeenteraad 18-03-2013 ***

Vraag van Raadslid Rosaline Mouton
1. In de OCMW-raad van 15 juli 2010 werd het voorstel gelanceerd om naast het sociaal huis een uitbreiding te voorzien voor het bouwen van serviceflats.
Naar aanleiding van dit voorstel werd een wijziging goedgekeurd in de omgevingswerken, zodat dit terrein met een minimum aan kosten zou worden aangelegd.
Op 14 oktober datzelfde jaar gaf de raad de machtiging aan secretaris en voorzitter om het nodige te doen voor het bekomen van een vergunning voor het bouwen van deze serviceflats.
Op 18 februari 2012 werd een besluit genomen door de administrateur-generaal waarin een voorafgaandelijke vergunning werd verleend voor het bouwen van een serviceflatgebouw met 30 wooneenheden, geldig tot 2 juni 2016
In de raad van 12 april 2012 werd een principieel akkoord genomen om de serviceflats te bouwen en daarvoor samen te werken met de Vlaamse bouwmeesters. De secretaris en voorzitter kregen de opdracht de voorbereidende stappen te zetten.
Ik stelde mij de vraag, hoe ver het staat met dit project?
Wanneer is de start van deze bouw voorzien?
Antwoord: Er is nog geen concrete planning, maar ze zullen er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te starten om binnen het vooropgestelde termijn te blijven.

Vraag van Raadslid Ivan Vancayseele
1. Na het rooien van de bomen gebeurt het in sommige buurten dat takken langs de kant blijven liggen. Dit brengt ongemak met zich mee en is vooral gevaarlijk bij sterke wind. Zo kunnen de takken dan op de weg waaien. Wanneer zullen de takken van gerooide bomen worden verwijderd? Kan dit niet in 1 beweging? Kan het rooien niet telkens gepaard gaan met het verhakselen van de takken?

Vraag van Raadslid Jean Marie Dewulf
1. We hebben vorige week allemaal kunnen lezen dat Koksijde prijkt in de top-10 van de gemeentes van België met de hoogste schuldgraad: in absolute cijfers, zelfs nog voor Hasselt en Sint Niklaas. (bron: http://www.nieuwsblad.be/extra/schuld)
Zijn er concrete plannen om die schuldgraad naar beneden te krijgen, en zo ja wat?

2. Werken Zeelaan Koksijde-bad eerste fase. Het is op vandaag 5 maand dat de werken gestart zijn: er waren 50 werkdagen voorzien. Ik weet dat het een lange winter was maar toch.
Er worden cowboy-verhalen verteld over tegels uit China die geblokkeerd waren in de haven van Zeebrugge, tegels die opnieuw moesten gezaagd worden door te dik, enz.
Mijn enige bekommernis is dat dit zich niet meer zou herhalen voor fase 2 en 3.
We vragen naar analogie met de receptie voor de golf, dat de gemeente een receptie organiseert in het casino zodra de werken fase 1 af zijn voor alle handelaars van de Zeelaan Koksijde-bad en hun vaste klanten.
Daar kan ingenieur Stockelinck de technische uitleg geven over fase 2 en 3 met de planning en de definitieve data van de werken, want de handelaars in textiel en schoenen moeten nu hun collecties bestellen voor volgend jaar.

Vraag van Raadslid Elwin Van Herck
1. We zitten bij de deur met de kerncentrale Gravelines. Die is de grootste van Europa, de meest actieve en vooral de meest verouderde. Vorige week konden we nog lezen in ‘La Voix du Nord’ dat er het laatste jaar een 70-tal incidenten waren. Op de uiteenzetting van kustveiligheid konden we zien wat de gevolgen kunnen zijn van een storm zoals die van Fukushima. We mogen er niet aan denken dat het hier zou gebeuren.
Ons brandweerkorps kan hiervoor ingezet worden, want die zit in de risicozone en is oproepbaar. Dan is onze vraag of het mogelijk is om onze brandweermannen op z’n minst van jodiumpillen te voorzien? Het minste wat we kunnen doen is ons eigen korps en eigen inwoners te beschermen. Beter voorkomen, dan genezen.

2. Kunnen we de cijfers op de volgende gemeenteraad zien van de inkomsten en uitgaven van de cyclocross. De vraag wordt hier gesteld om te voorkomen dat we fouten maken zoals in het verleden, met het oog op het komende Belgisch Kampioenschap cyclocross. We willen erop wijzen dat voorgaande organisaties van een wereldkampioenschap telkens winst draaiden en dit bij ons niet het geval was. Hoe komt dit?

Dit was de live uitzending. Klik op punt 30 vanaf 72.20:
http://video.koksijde.be/vod.php?sessionno=212&video=158&start=0

……………………………………………………………………..

 

*** Armoede in Koksijde *** 

We weten dat anonimiteit in dit verhaal essentieel is. We kunnen mensen niet bij naam bedanken die zich inzetten voor de voedselbank maar we zetten ze bij deze in de spotlights!Vandaag was er het bedroevend nieuws dat steeds meer Belgen beroep moeten doen op de voedselbank. Een probleem wat weinigen kennen in Koksijde, maar voor een aantal mensen is dit harde realiteit. Het is vaak een ver van mijn bed show, maar tijd om hier als Koksijdenaar, Wulpenaar, Baaltjenaar en Oostduinkerkenaar bij stil te staan!
(bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1597937/2013/03/17/Steeds-meer-Belgen-naar-de-voedselbanken.dhtml)We danken de mensen die de voedselbank mogelijk maken in de Westhoek en in het bijzonder in onze prachtige gemeente. Dat zijn de ‘rijken’ van de maatschappij. Deze hebben een gouden hart. Chapeau! 
 
Via ons bewonersplatform kan je gerust contact opnemen als je ook een steentje kan bijdragen. Dit kan via elwin@impulskoksijde.be  Zelf vragen over de voedselbank in onze streek?
Dan kan je hiervoor terecht bij het OCMW in Koksijde waar ze je verder kunnen helpen.
Adres : Ter Duinenlaan(Kok) 34, 8670 Koksijde
Telefoon: 058534310

……………………………………………………………………..

*** Eigen stoep eerst ***

Onder het mom “Eigen stoep eerst”, goed nieuws vandaag.

We kregen via het bewonersplatform de vraag om de staat van de stoep in de Zeelaan-Noordstraat aan te kaarten. Die ligt er al jaren slecht bij en er wordt niks aan gedaan.

We lieten dit eind 2012 per aangetekend schrijven weten aan de gemeente Koksijde en tevens in de tweede gemeenteraad van 2013 dat hier dringend iets moest aan gedaan worden.

Het is geen kwestie van een nieuwe stoep te leggen, maar men kan perfect de oneffenheden wegwerken. Dit in het belang van onze inwoners dat er niemand meer hoeft te struikelen.

De stoep is alvast weer in prima staat. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn! Snel en efficiënt gaat ook.

Het kan dus snel via de eigen technische diensten. We vragen dus nogmaals om nu ook tijdelijk en snel de Vanbuggenhoutlaan aan te pakken. Die is levensgevaarlijk op de dag van vandaag! Werk aan de winkel.

……………………………………………………………………..

 

*** GRUP Ter Duinen ***

Ter introductie het stukje uit de gemeenteraad: http://youtu.be/ml5ALhdJt8g

Het GRUP Ter Duinen (Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan) is in zijn huidige vorm eerst geschorst door de Raad van State, daarna ingetrokken door het College van Burgemeester en Schepenen.

Door het voorgestelde GRUP zou de Ter Duinenwijk (Marktplein) veranderen van een charmante residentiële villawijk naar een projectzone met hoogbouw.

In de gemeenteraad van 18 februari liet de schepen van Ruimtelijke Ordening zich ontvallen dat er een alternatief zal worden uitgewerkt. Zo zal het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden aangepast, opdat er toch een nieuwe GRUP Ter Duinen zal kunnen worden doorgevoerd.

Dit is voor !mpuls bedenkelijk. Uit dit voorstel blijkt dat er druk is om van de Ter Duinenwijk willens nillens een projectzone te maken. Van waar komt deze druk? Wie heeft baat bij het realiseren van een nieuwe projectzone?

Verder stellen we ons grote vragen bij het kostenplaatje van de opmaak van deze GRUP. De bewoners en eigenaars van tweede verblijven in de Ter Duinenwijk hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Deze strijd duurt al enkele jaren en heeft die mensen al erg veel geld gekost (advocaten, procedurekosten). Ook het College van Burgemeester en Schepenen is uiteraard blijven procederen. Zelfs na de schorsing van het GRUP, op 12 december door de Raad van State, is er beroep aangetekend tegen die beslissing. De advocaat van de gemeente heeft dus opnieuw een beroepschrift moeten opmaken. Meer nog, twee maanden na dat dit beroepschrift is afgeleverd aan de Raad van State, beslist het College op 14 februari om het GRUP alsnog in te trekken. Opnieuw moet de advocaat de nodige documenten opmaken. 

Het College van Burgemeester en Schepenen betaalt het werk van deze advocaat met gemeenschapsgeld. Uw gemeenschapsgeld wordt aan deze nutteloze strijd gespendeerd. En het einde is nog niet in zicht. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal zodanig worden aangepast, in de hoop op de projectzone er toch te laten komen. Opnieuw zal dit handenvol gemeenschapsgeld kosten. De bewoners die al jaren deze strijd aan het leveren zijn, zullen hoogstwaarschijnlijk hier ook tegen in beroep gaan. Door het plan om het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan aan te passen, worden ze verplicht om een nieuwe strijd aan te gaan die ze eigenlijk niet zouden moeten leveren. Het gevolg is dat ook het College van Burgemeester en Schepenen zal verder procederen, op kosten van de Koksijdenaar.

!mpuls vraagt aan de meerderheid om eindelijk hierin het gezonde verstand te gebruiken. Er is een uitdrukkelijke wens van de bewoners en van de eigenaars van tweede verblijven om deze charmante en pittoreske villawijk te bewaren van druk van bouwpromotoren. Bovendien wordt het ook tijd om de kaarten op tafel te gooien, en eens uit te leggen aan de inwoners en eigenaars van tweedeverblijven waarom jullie die projectzone er echt willen!

In de gemeenteraad hebt u, schepen Dirk Dawyndt, op een geheel eigen wijze laten opmeten dat u luistert naar iedereen en dat iedereen inspraak krijgt. Waarom hebben de bewoners van de wijk, de mensen die er leven en wonen, daar dan geen recht op?

……………………………………………………………………..

 

McDonalds in Koksijde, Pro of contra?
En reactie op een van de artikels uit een van de tijdschriften in Koksijde
(er komt dus een McDonalds aan het rondpunt van de Zeepanne in Koksijde)

Dit kan geen pro of contraverhaal zijn. Het is triest om dit gegeven op een dergelijke populistische manier te gaan vervlakken, zonder over de essentie van de zaak te praten. Natuurlijk willen velen een ‘McDo’.

Komt dit van een meerderheid die zijn dorpskernen wil doen heropleven? Of gaan we van de Zeepanne een nieuwe dorpskern maken? Koksijde-Zeepanne-Dorp of zoiets?

Is het de taak niet van een gemeente, om zijn lokale handelaars te beschermen? Wat met onze kleine frituristen? Gaat men daar ook een artikel aan wijden en deze in de belangstelling zetten met een dergelijk populistisch ‘pro of contra verhaal’?

Gezond of niet gezond? Een frietkot mag dan al vettig zijn, het kan inderdaad eens smaken om als echte Belg een lekker frietje met een flinke klak mayo te verorberen! Maar was het bij deze niet de perfecte gelegenheid om, naast onze bestaande frituristen, iets naar Koksijde te halen wat creatief is en een gezonde knipoog kan bezorgen aan jong en vooral oud? Iets waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere gemeenten in de streek? Iets waarmee we kunnen uitpakken als culinaire hoofdstad van de kust? Of is dit te ambitieus? 
Voor alle duidelijkheid, McDonalds werd door Koksijde zelf gecontacteerd en een van de schepenen van Koksijde had contact met de verantwoordelijke om ze naar hier te halen.

Heeft men al gedacht aan de verkeerssituatie aan dat bewuste rondepunt?

Heeft men al gedacht aan de overlast die het met zich zal meebrengen?

!mpuls stelt zich gewoon luidop de vragen? 

Laat het ons dan ook even toe om een beetje populistisch uit de hoek te komen en een link toe te voegen die ons werd toegestuurd door iemand die andere bedenking heeft: http://www.youtube.com/watch?v=8uHxRwQqWFo&feature=youtu.be

 

……………………………………………………………………..

 

Maandag 18/02/2013 waren er een aantal tussenkomsten van !mpuls. Jullie zullen steeds ‘the day after’ een verslagje kunnen terugvinden van onze fractie !mpuls.

Hier alvast de link met de live uitzending en de punten:
http://video.koksijde.be/vod.php?sessionno=207&video=153&start=0

Tussenkomsten !mpuls:

7. Vraagt !mpuls zich af wat het totale kostenplaatje zal zijn.

9. Zal er bij die nutsvoorzieningen ook gedacht worden aan groene energie? We spreken hier over een Eco-golf, dus laat ons hopen dat er dan ook gebruik zal gemaakt worden van groene energie?

10. Vragen we ons af naar de bestemming van het huis?
Volgens Burgemeester is dit huis enkel nog te slopen.
We vragen om hier eventuele sociale huisvesting te overwegen.
Burgemeester spreekt hier over creëren van volkstuintjes.

16. Is er de vraag of er iemand van de sociale huisvestingssector kan zetelen? (RSVK/Ijzer&zee?)
Dit voorstel wordt onbegrijpelijk van tafel geveegd door Schepen Dawyndt die ons laat weten dat de huidige samenstelling voldoende is.

17. Aangaande intrekking GRUP Ter Duinen
!mpuls is tevreden dat dit voorstel tot het vormen van een GRUP Ter Duinen wordt ingetrokken. Uit de conclusie van de auditeur voor de
Raad van State is gebleken dat dit voorstel voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet past voor de wijk Maartenoom. Dit ondanks de beweringen van de meerderheid dat het slechts om punten en komma’s gaat. De basis van het voorgestelde GRUP is geschorst, niet enkel de details. We zijn ook tevreden dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners en eigenaars van de tweedeverblijven.
Maar er is door de gemeente beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de beslissing van de schorsing van het GRUP Ter Duinen. Waarom wordt hier dan gezegd dat het GRUP wordt ingetrokken? En wat met de procedurekosten? Dit is een dossier dat al een tijd aansleept.
Procederen is duur. Broodnodig gemeenschapsgeld wordt hieraan besteed. Hoe groot is het bedrag van de procedurekosten in dit dossier?
Schepen Dawyndt bevestigt hier zeker dat er geen beroep aangetekend wordt en vooral dat het GRUP stopgezet wordt om een nieuwe te starten met exact dezelfde filosofie en geest.
Vreemd genoeg blijkt er, volgens onze bronnen, bij de Raad van State wel een beroepsprocedure te lopen?

38. Bijkomende vragen

Vraag culturele verenigingen in Koksijde van Elwin Van Herck
De Vlaams nationalistische VVB vereniging krijgt een lokaal in het Erfgoedhuis. Pittig detail was dat men er al ingetrokken was alvorens de aanvraagbrief binnen was. Op 16 januari was het bureau al in gebruik en 17 januari was pas de officiële vraag binnen. Het stond ook al geagendeerd op het CBS, alvorens de aanvraag binnen was.
VVB is geen socio-culturele vereniging volgens onze fractie, maar wel een politieke drukkingsgroep zoals ze het zelf formuleren. Het zegt in een mail dat het duidelijk aandacht heeft voor, en we citeren: ‘de verfransing van de westkust krijgt van de VVB bijzondere aandacht’.
We vragen dus ons dierbaar Erfgoedhuis niet te politiseren. Of wenst de meerderheid via het Erfgoedhuis een politiek statement te maken? Zal men ermee kunnen leven als er in het Ergoedhuis een tentoonstelling loopt van onze vakantiekolonies, waar we menig Franstaligen mee aantrekken en er dan op 11 juli (volgens agenda VVB ‘Vlaanderen zingt’ in het Erfgoedhuis) de Vlaamse Leeuw gezongen wordt?
Burgemeester bejubelt de verwezenlijkingen van VVB en onderstreept dat gemeenteraadslid Caveyn tevens penningmeester is van deze organisatie. De burgemeester is blij dat dergelijke organisatie voor Koksijde kiest. Meer nog, hij is er fier op dat deze ‘achtbare’ vereniging een lokaal krijgt in het Erfgoedhuis.
Jan Loones laat ons weten dat hij absoluut begrijpt, vanuit onze ideogie, dit niet strookt met de gedachten van VVB.
!mpuls bevestigt dat het inderdaad niet strookt en onderstreept nogmaals het politieke karakter van de VVB. Het is een gevaar voor ons erfgoedhuis, waar absolute neutraliteit moet aangehouden worden. Het is een huis van alle Koksijdenaars en een huis waar wordt gewaakt over de geschiedenis van onze rijke gemeente.

Vraag van gratis internet in Koksijde van Elwin Van Herck
We bedanken de burgemeester voor de ‘uitzonderlijk warme ontvangst’ een paar weken geleden. Na de voorstelling door het bedrijf aan de burgemeester en enkele van z’n diensten, blijkt dat een samenwerking mogelijk is. Het verhaal van het gratis internet voor de Koksijdenaar en zijn bezoekers via hotspots is in Belgie een uniek project. De firma kiest er Koksijde uit na het proefproject in Brugge. Dit is een kans die we met beide handen moeten grijpen. Zoals jullie zien, en zoals de burgemeester het me nog eens liet weten, zijn wij de minderheidsfractie. We geven dus met plezier de meerderheid, maar vooral de Koksijdenaar, mooie waardevolle en innoverende projecten aan.
Ik zou dus willen vragen om hier zeker alles op alles te zetten om dit project te doen slagen? Hoe ver staat men in de onderhandelingen tussen de meerderheid en de firma, want we mogen hier niet de kaas van ons brood laten eten?
De burgemeester laat ons weten dat de firma reeds geweest was. Hij gaf nogal een verwarrende uitleg over vzw, overheidsaanbestedingen en commerciële firma’s. Alles moet via lastenboek gebeuren.
!mpuls ziet niet in wat het probleem van de burgemeester is? We kregen nogmaals de bevestiging dat deze firma NIET was komen praten met Koksijde, en de burgemeester waarschijnlijk verward is met een andere firma. Tevens onderstrepen we dat deze firma alles op punt wilde hebben en ons licht op groen nodig had na de verkiezingen omdat het een punt is waar !mpuls hard aan meegewerkt heeft. Vandaar dat deze firma voor Koksijde kiest, omdat !mpuls deze heeft overtuigd onze gemeente als paradepaardje te hanteren. Daar zijn we heel fier op!

Vraag over Zeelaan van Rosaline Mouton
Vraag of men zich zal kunnen houden aan de timing voor de paasvakantie in fase 1?
Vraag is of er op fase 2 reeds een timing staat? Handelaars moeten dit kunnen plannen.
Vraag hoe de gemeente dit gaat communiceren met de handelaars?

……………………………………………………………………..

 

We kregen de vraag van een aantal handelaars dat er geen info meer op de site van Koksijde zou staan? We gingen op zoek en verkregen volgende info.

Destijds werd er gekozen om de hoofdsite van Koksijde te vrijwaren van al te veel info en werd er geopteerd om met zijtakken te werken.

Alle handelaars konden een economische kaart invullen en zo kan je alle info terugvinden via een zijtak op de site koksijde.be
Als je deze niet ingevuld hebt sta je dus inderdaad niet vermeld op die site.

Het was even zoeken, maar als je volgende link klikt kan je frituren, winkels, restaurants enz terugvinden.
http://www.economischekaart.be/koksijde/
(deze link kan je vinden in de rechterkolom op www.koksijde.be via ondernemers)

Onze tip is dat dit misschien iets duidelijker kan, want het is nogal verwarrend als je op zoek moet naar een zaak in Koksijde. We moeten onze handelaars hier voldoende in steunen en mensen makkelijker helpen ons handelaars te vinden.

 

……………………………………………………………………..

 

Terecht en correct artikel
http://decoxydschegazette.com/2013/01/31/wat-met-de-zeelaan-in-koksijde/

Jean Marie Dewul en Patrick Lust trokken vorige week de straat op en hebben alvast de handelaars bezocht in de Zeelaan. Ze hebben er de vele vragen genoteerd. Na een eerste contact met de betrokken dienst werden we doorverwezen. We maken alvast een afspraak met de werfleider of beter werflijder.
We stellen hem de vragen. En vooral… houden jullie op de hoogte van de antwoorden die zij geven.

Vergeet niet, wij zijn de mensen die de vragen stellen. de meerderheid is ons antwoorden verschuldigd ;)

……………………………………………………………………..

 

Je hebt niet altijd de grote massa nodig om er een gezellige receptie van te maken. Zij die de moed opbrachten om door vriesweer een van de vele recepties te doen konden genieten van lekkere drankjes en hapjes. Van een glunderende nieuwe voorzitter Tom Van Rompaey en ondervoorzitter Eliza De Waele. Van de fonkelnieuwe fractieleider Elwin Van Herck en voorzitter Youth@c, Sharon Antoniasse.

Dank aan The Mini-Amps om ons te voorzien van een schitterend streepje muziek!

Dank aan de mensen die geholpen hebben om dit feest mogelijk te maken. Dank aan de pers om aanwezig te zijn. Dank aan Youth@C.

Dank aan de collega’s van de andere politieke partijen om er te zijn. Maar vooral dank aan familie, vrienden en sympathisanten om in ons te geloven.

Trots op onze fractie die het werk van Goliath zal blijven verderzetten. Trots op eens gedreven en bescheiden !mpuls Koksijde bestuur!

Ook al klik je niet ‘vind ik leuk’ of kom je niet naar onze bijeenkomsten. Ook al ben je een stille sympathisant. Je zal ons altijd kunnen volgen, en meer nog, we zullen er altijd voor je staan. Leve Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen!

……………………………………………………………………..

 

Proficiat aan ons kersvers Politieraadslid, Elwin Van Herck. Het !mpuls Koksijde bestuur en de !mpuls fractie wenst alle andere kandidaten van harte proficiat. We hopen hier goed werk te kunnen leveren voor onze inwoners. Veiligheid boven alles.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.430465717022690.95858.275324982536765&type=1

……………………………………………………………………..

Proficiat aan ons kersverse VVV’er Ivan Vancayseele. Ook vanwege het !mpuls team proficiat aan de andere verkozenen van de VVV.

Morgen is het de beurt aan de mensen van de politieraad om de eed af te leggen. Iedereen welkom vanaf 20u in de Kokpit alwaar onze !mpulser Elwin Van Herck zijn eed zal afleggen.

Andere !mpulsers in de raden en commissies:
Jean Marie Dewulf: FIGGA, WVI, IWVA, 5-art, AGB en Verkeerscommissie
Elwin Van Herck: IVVO, IKWV, AGB en politieraad
Eliza De Waele: PWA en Eliza De Waele
Tom Van Rompaey: PWA
Rik Stekelorum: Verkeerscommissie en landbouwraad
Yuri Verniers: Landbouwraad
Julie Van den Broeck: Preventieraad
Greta Cambier: OCMW en sociaal comité

……………………………………………………………………..

 

We kregen vandaag antwoord van de gemeente Koksijde op onze meldingen via ons bewonersplatform.

bekijk het via deze link

……………………………………………………………………..

 

Ongelooflijk toch hoe de diensten van Koksijde de banen vrijgemaakt hebben. We kunnen er niet omheen dat er zeer goed werk is geleverd. Proficiat aan de mannen en vrouwen.

Leuk bericht van Koksijde zelf:
veel inwoners hebben hun stoep mooi sneeuwvrij gemaakt! ! Help jij ook om Koksijde sneeuwvrij te houden?

http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3227

……………………………………………………………………..

 Interview van onze nieuwe voorzitter, ondervoorzitter, voorzitter Youth@C en onze fractieleider

De verkiezingen zijn achter de rug. Op 2 januari ging !mpuls aan de slag als enige oppositiefractie in Koksijde. Om het in cijfers uit te drukken, 4 leden van de oppositie versus 23 van de meerderheid.

Het blijft een dapper ‘David-Goliath’ verhaal.

Het was evident dat we de afgelopen periode van 14 oktober tot nu in alle stilte gewerkt hebben aan een duidelijke structuur om als een sterke politieke entiteit naar voor te komen. !mpuls, daar zit ongetwijfeld toekomstmuziek in! Geen eendagsvlieg, maar een bestuur met onafhankelijke kandidaten.

!mpuls zal zich vooral verdiepen in de dossiers en verder werken aan het ondertussen al bekende bewonersplatform. Daar komen dagelijks meldingen van putten in straten, slechte fietspaden en info over de buurt en andere zaken die van belang zijn voor de inwoners. Het zijn de kleine dingen des levens die de mensen vooral gelukkig kunnen maken. Daar zullen we hard voor ijveren.

Ook zullen we de 10 programmapunten van !mpuls op de agenda plaatsen en constructief andere alternatieven aanreiken om de meerderheid te helpen.

De fonkelnieuwe voorzitter: Tom Van Rompaey

Tom Van Rompaey: “!mpuls heeft bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen gekregen van de inwoners van Koksijde. Uiteindelijk blijkt dat !mpuls de enige oppositiefractie zal zijn in de gemeenteraad, wat voor de partij een mooie opportuniteit is. Als voorzitter krijg ik de kans om !mpuls verder uit te bouwen tot een spreekbuis van de inwoners van de gemeente. Van bij de start is het mijn bedoeling geweest om, ver weg van de verzuilde structuren, een politieke weg te volgen die louter gebaseerd is op wat de inwoner wil. Dit is wat het mooie is aan !mpuls. Zonder een politieke overtuiging, kan je als inwoner toch je steentje bijdragen aan wat er beter kan binnen de gemeente. Ik ben zo’n inwoner. Ik zie wat er anders kan en ik geloof in de kracht van groepsdynamiek. Nu al merken we, door het pas opgestarte bewonersplatform, dat ook andere inwoners zaken aanbrengen. Het is goed dat we het vertrouwen krijgen van de mensen. Als voorzitter wil ik ervoor zorgen dat iedere inwoner van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen, een weg vindt naar het beleid. Want inspraak van de inwoners, dat is één van de peilers uit ons programma. Politiek moet afstappen van het klassieke systeem. Het moet een synergie worden tussen het beleid met z’n inwoners. Ik ben dan ook trots jullie dit mooie bestuur voor te leggen.”

Een kersverse sprankelende ondervoorzitter: Eliza De Waele

Eliza De Waele: “Ik ben blij te zien dat !mpuls stilaan een duidelijkere vorm krijgt. Daarin ben ik nu trots ondervoorzitter & secretaris. Met het nieuwe begin van 2013 hoop ik dan ook dat we met onze groep mogen verder bouwen op de stevige funderingen die we in 2012 reeds hebben gelegd. We gaan alvast opnieuw keihard werken om de Koksijdenaar, Oostduinkerkenaar, Baaltjenaar en Wulpenaar te vertegenwoordigen. Dit zowel via onze mandatarissen, het bewonersplatform, Youth@C en veel meer. Ook na 14/10 willen we bereikbaar blijven! Ik wil, in naam van heel onze !mpulsgroep, iedereen alvast een nieuwjaar toewensen. Hopelijk mogen we jullie allen verwelkomen op onze nieuwjaarsdrink op 25 januari! Tot dan!”

We pakken uit met een nieuw jongerenproject ‘Youth@C (jeugd aan zee)’.
Daar zal voorzitter Sharon Antoniasse enthousiast de touwtjes in handen
nemen.

Sharon Antoniasse: “Ik ben vereerd dat ik gevraagd werd als jonge voorzitter van een nieuwe jongerenbeweging in Koksijde. Ik neem deze uitdaging aan met beide handen en zal er ongetwijfeld met veel enthousiasme mijn tanden inzetten. Ondertussen zit ik ook in de Jeugdraad van Koksijde en ben ik vaak actief in De Pit. Het biedt me de mogelijkheid om nog meer de noden van de jongeren te kennen en op die manier nieuwe perspectieven aan te kaarten.

Vandaag werd Youth@C boven de doopvont gehouden. Een nieuw jongerenproject ten gevolge van de zeer jonge invloeden van !mpuls. We willen alle jongeren aan zee aanspreken. Onze kinderen van de zee moeten hier kunnen blijven wonen en er moet een ruimer aanbod komen aan vrijetijdsbestedingen. Youth@C [spreek uit : joetatsie] mag letterlijk voor “jeugd aan zee” genomen worden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van !mpuls Koksijde zal ik het logo bekend maken en onze eerste plannen uit de doeken doen.

De bedoeling is het opstarten van een vernieuwende jongerenorganisatie met uiteenlopende activiteiten zoals fuiven, debatten, leuke activiteiten, interessante informatie verstrekken, e-magazine, e-platform, enz., maar kan ook en zal ook fungeren als doorgeefluik naar de Jeugdraad van Koksijde. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom. Vers bloed is welgekomen in de gemeente met de oudste bevolking.
Youth this is your wake-up call!”

Elwin Van Herck zal de fractieleider worden van !mpuls

Tenslotte zal ik de fractie van onze mandatarissen (voor de gemeenteraad: Elwin Van Herck (& politieraad), Rosaline Mouton, Jean Marie Dewulf & Ivan
Vancayseele // voor OCMW: Greta Cambier) leiden met het oog op bovenvermelde objectieven.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie uit te nodigen op onze nieuwjaarsreceptie, vrijdag 25 januari 2013 in het Parochiezaaltje te Oostduinkerke (naast Visserijmuseum).

Daar zal onze voorzitter de nieuwe !mpulsen nog meer uit de doeken doen en zal onze kersverse voorzitter van Youth@C ons ook verrassen. Zie uitnodiging in bijlage.

Mij rest jullie een voorspoedig journalistiek 2013 met een goede gezondheid toe te wensen

……………………………………………………………………..

 

Bekijk hier alle foto’s van de eedaflegging:

KLIK HIER

Pics by Freddy Penel !

……………………………………………………………………..

 

Dank aan alle kiezers. Dit is een onverhoopt resultaat. Een nieuwe lijst en onmiddellijk 4 zetels! Een nieuwe toekomst voor Koksijde. We zetten het woord van de inwoner verder. Jullie hebben een duidelijke !mpuls gegeven ;)

……………………………………………………………………..

 

” !mpuls, het verhaal “

Onze mission statement bestaat erin om nieuwe elementen aan te brengen en de Koksijdenaar meer inspraak te bezorgen. We willen via innoverende !mpulsen Koksijde beter maken. In de nieuwe politieke cultuur zijn kleuren en ideologieën niet primordiaal, wel de mens. We willen absoluut het warm water niet uitvinden, maar wel de juiste prioriteiten aanreiken om het huidige beleid bij te sturen waar nodig. Dit door een groep gedreven mensen met een groot hart voor Oostduinkerke, Koksijde, Wulpen en Sint-Idesbald.

De juiste man/vrouw op de juiste spot. Mensen met specialistische kennis los van kleur en ideologieën die goed zijn in bepaalde vakgebieden. Een groep met een ludieke luchtige aanpak, doch met een belangrijke inhoud voor de Koksijdenaar.

KLIK HIER VOOR HET INTRODUCTIEFILMPJE

Het alternatief.

Elwin Van Herck